การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ – Responsible Gaming

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Gaming) คือมาตรการและหลักปฏิบัติที่ได้รับการสนับสนุนและจัดการโดยอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันและลดปัญหาที่เกิดจากการพนัน